تارا

راهکار جامع بهداشت و انتقال خون

ماژول های فنی -  تخصصی

ماژول های معاونت فنی 

تائیدیه فنی نرم افزار


شرکت توسعه گران نرم افزار کلیه محصولات خود را در شورای عالی انفورماتیک ثبت و تائیدیه فنی دریافت می کند.

 

مشاهده در سایت اصلی