ماژول مدیریت رویدادها
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول پیمانکاران
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارشیو اسناد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ویدئوکنفرانس
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول وبلاگ
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تالار گفتمان
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول گزارش ساز
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR