بسته های نرم افزار همیار - حوزه مدیریت و گزارش گیری

مشخصات فنی و ابزارهای طراحی نرم افزار :
  • بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2017 SQL server

  • تکنولوژي هاي مورد استفاده :.NET , JAVA SCRIPT,MVC

  • شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي : ADO.NET

  • استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي

  • لايه ارتباطي : SHTTP –HTTP – TCP/IP لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI .NET لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSSXSL –DTD

  • نوع سيستم عامل و سرور ها : XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008, WINDOWS2012

  • متدلوژي توسعه نرم افزار : RUP

امنیت نرم افزار :

 در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .

  • لاگ گیری عملیات در سیستم

  • امکان مجوز دهی به بخش های مختلف سیستم

  • امکان تعریف فرایند های کاری