امریه سربازی (برنامه نویس)

تبریز, ایران

شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان به دلیل دانش بنیان بودن از میان متخصصان نرم افزار که تخصص برنامه نویسی را داشته باشند به صورت محدود امریه پذیرش می کند. علاقمندان می توانند از طریق لینک ثبت نام درخواست خود را ارسال نمایند.