گفتگوی آنلاین

راهکارهای صنعتی

صنایع بزرگ به‌دلیل تنوع فرایندهای مختلف و خاص خود و همچنین حجم عملیات بالا، نیازمنداستفاده از یک راهکار جامع و مناسب نرم افزاری برای پیشبرد اهداف خاص خود می باشند.
ارائه راهکارهای خاص منطبق با نیازهای صنایع مختلف یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌هایی است که در استراتژی‌های توسعه محصولات توسعه گران نرم افزار آذربایجان در نظر گرفته شده است. راهکارهای خاص توسعه گران با ایجاد مفاهیمی چون کارتابلی بودن ، فرایندمحوری و فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی با مشتریان بیرونی سازمان، تعدد شعب، و قابلیت بومی سازی بالا توانسته است بستری فراهم کند که در آن بتوان به ارائه راهکارهای خاص صنایع مختلف پرداخت.


صنعت برق   صنعت ساختمان  صنعت مخابرات  صنعت تبلیغات و نمایشگاه   صنعت آبکاری