گفتگوی آنلاین

مدیریت منابع انسانی

در محیط تجاری چالش برانگیز هزاره جدید و در عرصه رقابت میان شرکت ها و سازمان ها، از دلایل موفقیت سازمان ها، متمرکز شدن بر مدیریت اثربخش منابع انسانی (HRM) است.
مدیریت اثربخش منابع انسانی مزیت رقابتی نصیب سازمان ها، شرکت ها و ... می کند. از دغدغه مدیران در حوزه مدیریت منابع انسانی پراکندگی اطلاعات مربوط به نیروی انسانی، عدم امکان دسترسی به اطلاعات بروز، زمانبر بودن استفاده از فرایندهای دستی و سنتی، وجود خطای انسانی در ورود اطلاعات، هزینه بر بودن فرایندهای دستی، عدم امنیت اطلاعات و ... می باشد.
راهکارهای توسعه گران نرم افزار در این حوزه دغدغه تمام مدیران ارشد سازمانی را رفع نموده و با تعریف کارتابل های مختلف الکترونیکی بسیاری از فرآیندهای حوزه منابع انسانی را الکترونیکی می کند.


نرم افزار جامع مصباح