گفتگوی آنلاین

مدیریت ارتباطات

فرايند ارتباطات به مديران امكان مي دهد كه مسئوليتهاي خود را ايفا كنند. لذا اطلاعات بايد به نحوي در اختيار مديران قرار گيرد كه مبنايي براي برنامه ريزي باشد.همچنين برنامه ها بايد به طريقي به ديگران منتقل شوند كه اجراي آنها ميسر شود.
عمل سازماندهي مستلزم برقراري ارتباطات موثر است به گونه اي كه زيردستان از هدفهاي سازمان و نقش هاي خودشان مطلع شوند.عمل رهبري نيز بدون وجود مجاري ارتباطي كارآمد به طور موفقيت آميز انجام نمي گيرد.ارتباطات شفاهي، كتبي و استفاده از كامپيوتر وسايلي هستند كه در اعمال كنترل نقش دارند. به اين ترتيب مديران وظايف خود را فقط در صورت برقرار كردن ارتباطات موثر مي توانند انجام دهندو لذا، ارتباطات اساس كار مديريت را تشكيل مي دهد. همچنين از طريق ارتباطات مديران با محيط خارج نيز ارتباط برقرار مي كنند كه اين موضوع هر سازماني را تبديل به سيستمي باز مي كند كه با محيط خارج خود تعامل دارد.
با جدي شدن بحث روابط عمومي الكترونيك در سالهاي اخير بسياري از روابط عمومي ها براي اطلاع رساني و ارتباط با مخاطبان به استفاده از وب سايتها روي آورده اند. اما روابط عمومي ها را به صرف داشتن وب سايت نمي توان روابط عمومي الكترونيك به حساب آورد چراكه وب سايت تنها بخش ارتباط با مخاطبان را مكانيزه مي كند و ساير فعاليتهاي روابط عمومي را شامل نمي شود و تقريبا در همه روابط عمومي ها فعاليت هاي داخلي روابط عمومي نظير جستجوگر اخبار، آرشيو اطلاعات، برگزاري همايش ها، اطلاع رساني و تبليغات و ... به روش هاي كاملا سنتي و با مشكلات فراوان انجام مي گيرد.


نرم افزار جامع روابط عمومی   پورتال خدمات الکترونیک دولت