گفتگوی آنلاین

راهکارهای آموزشگاهها

سامانه تحت وب مدیریت آموزشگاه برای موسساتی که قصد راه اندازی ثبت نام و دریافت شهریه به صورت آنلاین را دارند به همراه بسیاری امکانات کاربردی دیگر طراحی گردیده است. در حقیقت این سامانه یک پورتال آموزشگاهی می باشد که خدمات متنوعی را از دریافت شهریه تا اطلاع رسانی و ارزیابی فراگیران در بر می گیرد. همچنین در کنار سامانه تحت وب سایر راهکارهای ارتباطی نیز در نظر گرفته شده است.


نرم افزار آزمون الکترونیکی   نرم افزار آموزش الکترونیکی  پورتال آموزشگاهی