گفتگوی آنلاین


سیستم آموزش کارکنان

حجم بیش از حد دوره های برگزار شده در سازمان ها و شرکت ها و مدیریت دوره ها، عدم نظر سنجی، عدم مشخص نمودن میزان اثربخشی دوره ها و دریافت دوره های پیشنهادی مورد نیاز بر آنها از جمله مشکلات واحد آموزش نیروی انسانی در سازمان ها می باشد. این سیستم به صورت هوشمند بر داده های موجود در سیستم و آخرین بخشنامه ها نسبت به برنامه ریزی و ارائه پیشنهاد در خصوص برگزاری دوره اقدام و سپس به مدیریت برگزای دوره ها می پردازد. سیستم آموزش کارکنان توسعه گران نرم افزار تا بحال در بیش از 34 سازمان دولتی و خصوصی راه اندازی گردیده است.


ویژگی های نرم افزار هوشمند آموزش کارکنان

- استفاده از بخش نامه های سازمان مدیریت
- تعریف سیستم آموزش براساس استاندارد ISO 10015
- امکان پیش بینی دوره
- تحت وب بودن سیستم
- امکان برآورد بودجه مورد نیاز آموزش
- بررسی اثربخشی دوره
- اخذ گزارشات متنوع در سیستم
- صدور گواهینامه های نوع دوم
- و ...امکانات این سیستم را می توان در سه بخش زیر تقسیم بندی نمود

- بخش مدیریتی
- بخش کارمندان
- بخش گزارش گیری


1. امکانات بخش مدیریت
• امکان تعريف مواردي از قبيل شهرهاي تابعه، رشته هاي تحصيلي،رشته هاي سازماني و... جهت استفاده در بقيه قسمتهاي برنامه .
• امکان تعريف چارت سازماني بصورت درختي
• امکان تعريف کارمندان و وارد کردن مشخصات پرسنلي از قبيل شماره مستخدم، نام و نام خانوادگي، پست سازماني، نام اداره، شهر، کد ملي و... .
• امکان تعريف موسسات آموزشي مجري دوره ها و مشخصات آنها
• امکان تعريف دوره هاي آموزشي براي هر سال
• پيش بيني دوره براي يک کارمند در هر سال از ميان دوره هاي تعريف شده در سيستم
• بروز رساني دوره هاي گذرانده شده يک کارمند و تاييد دوره گذرانده شده
• امکان مرتب کردن اطلاعات بر اساس کليه فيلدهاي موجود مانند شماره مستخدم، نام، نام خانوادگي، پست سازماني، نام اداره، شهر
• امکان جستجوي مشخصات کارمندان
• اضافه کردن ابتکارات، پيشنهادات، تاليفات، تحقيقات و... براي يک کارمند
• امکان پيش بيني دوره هاي آموزشي براي کارمندان با توجه به شرايط احراز دوره
• امکان نگهداري تصوير گواهينامه ها
• امکان مشاهده کارنامه آموزشي توسط کارکنان با فرمت اعلام شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي
• امکان مشاهده نظرات کارکنان براي هر دوره برگزار شده و محاسبه اتوماتيک درصد هر مورد
• امکان ورود اطلاعات نظرسنجي دستي
• امکان مشاهده دوره هاي پيشنهادي توسط مدير آموزش
• امکان وارد کردن پاداشهاي آموزشي براي کارمندان
• امکان وارد کردن تعجيل در گروه براي کارمندان
• اعلام کارمنداني که جمع ساعات آموزشي آنها به 176 ساعت رسيده است.
• تعريف کاربران سيستم و سطوح دسترسي آنها
• گزارشات متنوع نموداري و آماري
• سيستم راهنماي پويا با بيش از 180 صفحه
• ...

2. امکانات کارمندان
براي کارمندان نيز امکاناتي در سيستم در نظر گرفته شده است که شامل:
• امکان ورود کارمندان به سيستم با کد کاربري و رمزعبور خود
• امکان مشاهده دوره هاي گذرانده شده توسط کارکنان
• امکان مشاهده کارنامه آموزشي توسط کارکنان
• امکان پيشنهاد دوره از طرف کارکنان به مدير آموزش
• نظر دهي در مورد دوره هاي برگزار شده
• مشاهده شناسنامه آموزشي کارکنان يک اداره از سوي مدير مربوطه
• ...

3. گزارش گيري
• گزارش گيري از ساعات آموزشي کارکنان
• گزارش گيري از ليست افرادي که دوره خاصي را گذرانده اند
• گزارش گيري بر حسب نوع دوره ها)شغلي الزامي-شغلي اختياري-بهبود مديريت اختياري-بهبود مديريت الزامي-عمومي)
• گزارش گيري از نام دوره ها و ليست دوره هاي پيش بيني شده
• گزارش از دوره هاي گذرانده يک فرد خاص
• گزارش نموداري از ساعات آموزشي برگزار شده در شهرها و واحدهاي تابعه
• ايجاد شناسنامه براي کارمند از دوره ها ي پيش بيني شده و گذرانده شده و محاسبه ساعات آموزشي به صورت خودکار در هر سال به صورت مجزا
• گزارش نموداري از مجموع ساعات برگزار شده طي سالهاي مختلف و مقايسه آنها
• و گزارشات متنوع دیگر ...
لازم به ذکر است يکي از مزاياي اصلي سيستم، تحت وب بودن آن است که اين امکان را فراهم ساخته است که برنامه از هر جاي شبکه قابل دسترسي باشد.


نصب و راه اندازی نرم افزار هوشمند آموزش کارکنان شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان


• استانداري استان آذربايجان شرقي
• استانداري استان گلستان
• سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران
• راه و ترابري استان آذربايجان شرقي
• راه و ترابري کرمانشاه
• راه و ترابري آذربايجان غربي
• راه و ترابري کهگيلويه و بوير احمد
• راه و ترابري اصفهان
• راه وترابري قم
• راه و ترابري مازندران
• دانشگاه رازي کرمانشاه
• شرکت فولمن
• شرکت هنکل پاک وش
• دانشگاه علوم پزشکي اروميه
• استانداري خراسان شمالي
• دانشگاه تربيت مدرس تهران
• دانشگاه علوم پزشکی مازندران
• ....


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23