گفتگوی آنلاین


سيستم ورود و خروج

کنترل ورود و خروج ها در هر سازمان و شرکتی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران در هر سازمانی می باشد که با استفاده از این راهکار مشکل بسیاری از سازمان ها حل می گردد. در راهکار پیشنهادی کارکرد مربوط به هر پرسنل بر اساس ورود و خروج ها، ماموریت ها، مرخصی ها، نوع پرسنل و گروه های کاری مشخص می گردد. این سیستم جز زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه مدیریت منابع انسانی می باشد. سیستم ورود و خروج قابلیت دریافت اتوماتیک اطلاعات ورود و خروج از هر کارت خوان را داشته و می تواند اطلاعات را به صورت صحیح در کارتکس ورود و خروج هر پرسنل قرار دهد. با امکانی که در سیستم ورود و خروج قرار داده شده می توان اطلاعات مربوط به ماموریت ها و مرخصی های پرسنل را از سیستم ماموریت و مرخصی دریافت نمود. سیستم ورود و خروج قابلیت محاسبه اتوماتیک کارکردها و غیبت ها را دارا می باشد از قابلیت های دیگر سیستم ورود و خروج امکان مدیریت دستی اطلاعات برای مدیران سیستم و ارسال اطلاعات به سیستم کارتابل الکترونیکی می باشد. گزارشات تعبیه شده در سیستم ورود و خروج این امکان را برای کاربران فراهم می نمایند تا بتوانند گزارشات مختلف محاسبه ای، آماری و مقایسه ای را از سیستم دریافت نمایند. در سیستم ورود و خروج امکاناتی برای تعریف برنامه کاری و ورود و خروج پرسنل تعبیه گردیده تا نوع ورود و خروج پرسنل بر اساس تک شیفتی، دو شیفتی، سه شیفتی و برنامه کاری خاص یا گروه های کاری خاص مشخص گردد. همچنین در این سیستم امکان تعریف انواع گروه های کاری، تائید غیبت ها و همچنین مدیریت اطلاعات تعبیه شده است.


ویژگی های سیستم

- قابليت استفاده با انواع بانك هاي اطلاعاتي
- امكان تعريف ساختار بانك هاي اطلاعاتي
- امكان استفاده با سامانه هايي با داده هاي با حجم بالا
- و ...


امکانات

- Interface ساده و توانمند
- دريافت اطلاعات از كارت خوان بر اساس اثر انگشت و يا شماره كارت ورودي پرسنل
- پردازش اطلاعات ورود و خروج و محاسبه تلاخير و تعجيل و اضافه كاري و ماموريت و مرخصي
- تعریف ایام تعطیل
- تعریف گروه های کاری و ساعت ورود و خروج
- امکان تعریف پرسنل به صورت دو شیفتی، سه شیفتی، تک شیفتی و بر اساس برنامه کاری
- امکان تعریف ایام تعطیل
- امکان تعریف کارتخوان ها
- امکان تعریف شماره کارت پرسنل
- امکان ثبت غیبت ها
- امکان کنترل ورود ها و خروج ها
- امکان تعریف زمان های ورود و خروج در روز ها ی استثنا مانند ماه رمضان و ...
- امکان اخذ گزارشات متنوع بر اساس فرد ، واحد، اداره
- امکان ارتباط ورود خروج ها با سیستم ماموریت، مرخصی
- و ...


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23