گفتگوی آنلاین


سيستم پرسنلی یا کارگزینی

سیستم پرسنلی (کارگزینی) در واقع به عنوان هسته اصلی نرم افزار هوشمند یکپارچه مدیریت منابع انسانی مطرح می گردد و سعی می نماید تا اطلاعات زیر ساختی مربوط به هر پرسنل را در خود ذخیره نماید. سیستم پرسنلی به عنوان یک بایگانی می باشد که سعی نموده است پرونده ای را به صورت الکترونیکی تهیه نموده و اطلاعات پرسنل را آرشیو نماید. در این پرونده کلیه اطلاعات پرسنل مانند اطلاعات عمومی پرسنل، افراد تحت تکفل، جانبازی، وضعیت تحصیلی، سوابق شغلی، وضعیت خدمت و ... را در خود ذخیره نماید. اطلاعات در سیستم پرسنلی به دو روش ذخیره می گردند: در روش اول اطلاعات به صورت فیلدی و رکوردی وارد سیستم می گردد. علاوه بر این امکاناتی نیز قرار داده شده تا علاوه بر ثبت اطلاعات اسناد پرسنل نیز به صورت الکترونیکی آرشیو گردد. سیستم پرسنلی اطلاعات زیر ساختی پرسنل را برای سایر زیر سیستم ها تغذیه می نماید.


ویژگی های سیستم

- سامانه مدیریت راهکارهای پرسنلی
- امكان اخذ گزارشات آماری از وضعیت پرسنل
- ایجاد پرونده الکترونیکی برای پرسنل در سازمان
- و ...


امکانات

- امكان ثبت اطلاعات شخصي پرسنل
- امكان ثبت اطلاعات سكونتي پرسنل
- امكان ثبت اطلاعات تحصيلي پرسنل
- امكان ثبت اطلاعات ايثارگري و جانبازي پرسنل
- امكان ثبت اطلاعات وضعيت نظام وظيفه پرسنل
- امكان ثبت اطلاعات افراد تحت تكلف پرسنل
- امكان ثبت سوابق كاري داخل يا برون سازماني
- و ...


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23