گفتگوی آنلاین


سيستم کارتابل اداري

سیستم کارتابل اداری از زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه مدیریت منابع انسانی بوده و به منظور سهولت فعاليتهاي کاري شرکت ها و سازمانها بر اساس فرايندهاي کاري تعریف شده و موجود در آنها مي باشد و شامل چندين بخش مجزا مي باشد. یکی از قابلیت های مهم این سیستم امکان تشخیص فرایند های کاری در سازمان و ارسال درخواست ها به صورت اتوماتیک به مسئولین آن فرایند می باشد. برخي از بخش های این راهکار کارکرد عمومي داشته و شامل مشاهده ورود خروج پرسنل و پرسنل زير مجموعه، مشاهده و امضاي ماموريت ها و مرخصي ها و ميزان آنها براي هر يک از پرسنل و پرسنل زير مجموعه است. از ويژگي هاي ديگر اين سيستم مي توان به مشاهده احکام، ابلاغيه ها،درخواست گواهي حقوق،درخواست خودرو، اخذ گزارشات کلی و ریز از ماموریت ها مرخصی ها، ورود و خروج ها و ... اشاره نمود. سیستم کارتابل اداری یک سیستم تحت وب بوده ونیازی به نصب هیچ برنامه ای جهت استفاده در سازمان را نداشته و کلیه پرسنل سازمان می توانند به سادگی از این سیستم استفاده نمایند. همچنین با ارتباطی که در این سیستم و سیستم اموال وجود دارد هر پرسنلی می تواند به صورت آنلاین اطلاعات اموال تحویلی خود را مشاهده نماید.


ویژگی های سیستم

- رابط کاربری ساده
- امكان اخذ گزارشات متنوع
- کاملا تحت وب
- لاگ گیری عملیات در سیستم
- امکان مجوز دهی به بخش های مختلف سیستم
- امکان تعریف فرایند های کاری
- و ...


امکانات

- بخش مرخصی:
- مشاهده درخواستهاي مرخصي رسيده جهت تائيد
- امکان درخواست انواع مرخصی
- امكان تائيد ، عودت و يا ابطال درخواستهاي مرخصي
- امكان مشاهده مرخصي هاي صادر شده ( ساعتي ، اداري، روزانه، استعلاجي ) خود پرسنل
- امكان مشاهده مرخصي هاي صادر شده( ساعتي ، اداري، روزانه، استعلاجي ) زير مجموعه
- امكان مشاهده مرخصي هاي باقي مانده
- امكان درخواست مرخصي ساعتي ، روزانه ، اداري
- امكان پيگيري درخواستهاي مرخصي
- امكان چاپ برگه مرخصي ها
- امكان ابطال مرخصي ها
- كنترل مرخصي هاي ثبت شده بر اساس ورود و خروج كاربر از طريق دستگاه ورود و خروج
- و...

- بخش ماموريت :
- مشاهده درخواستهاي ماموريت رسيده جهت تائيد
- امكان تائيد ، عودت و يا ابطال درخواستهاي ماموريت
- امکان ثبت ماموریت
- امكان مشاهده و ويرايش ماموريتهاي صادر شده ( داخل يا خارج استان ) خود پرسنل
- امكان مشاهده و ويرايش ماموريتهاي صادر شده ( داخل يا خارج استان ) زير مجموعه
- امكان گزارش گيري از ماموريتها به صورت جزئي و كلي
- امكان پيگيري درخواستهاي ماموريت
- امكان چاپ حكم ماموريت
- امكان ابطال ماموريت
- امكان بستن ماموريتها ي تائيد شده و محاسبه مدت ماموريت
- و ...
- كنترل ماموريتهاي ثبت شده بر اساس درصد مجاز توقف شبانه
- اضافه كاري :
- امكان مشاهده اضافه كاري ماههاي قبل
- امكان مشاهده مرخصي ها ، ماموريتها بر اساس ماه اضافه كاري
- مشاهده كاركرد پرسنل بر اساس اطلاعات ورود و خروج
- ثبت اضافه كاري براي پرسنل زير مجموعه بر اساس ميانگين تعيين شده توسط مديريت
- و...

- بخش ورود و خروج:
- مشاهده ورود خروج خود پرسنل و پرسنل زير مجوعه
- مشاهده تاخيرات و تعجيلات ورود و خروج پرسنل
- گزارش گيري از اطلاعات ورود و خروج بر اساس فيلتر هاي مختلف موجود

- نمودار تشكيلاتی:
- مشاهده اطلاعات مربوط به نمودار تشكيلاتي پرسنل وارد شده به سيستم
- مشاهده دستورالعملها و فرمهاي ضميمه دستورالعملها
- مشاهده روشهاي اجرائي و فرمهاي ضميمه
- و...

- تفويض اختيار:
- تفويض اختيار تائيد ماموريت پرسنل
- تفويض اختيار ثبت ، بستن ،و چاپ و ابطال درخواستهاي ماموريت
- تفويض اختيار تائيد درخواستهاي مرخصي پرسنل زير مجموعه
- تفويض اختيار ثبت ، چاپ و ابطال درخواستهاي ماموريت مرخصي
- و ...

- بخش درخواست خودرو براي ماموريت:
- ارسال درخواست خودرو براي ماموريتهاي تائيد شده به واحد نقليه
- مشاهده خودرو هاي تخصيص داده شده
- ثبت اطلاعات بازگشت خودرو از ماموريت ( مسيرها ، توقف ها و كيلومتر طي شده خودرو)
- و ...

- بخش درخواست گواهي حقوق:
- مشاهده گواهي هاي حقوق صادر شده براي هر پرسنل
- امكان ثبت درخواست گواهي حقوق و ارسال به واحد مربوطه جهت تائيد و صدور گواهي
- و...


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23