گفتگوی آنلاین


سيستم حسابداري انبار

سیستم حسابداری انبار جز زیر سیستم نرم افزار هوشمند یکپارچه مالی بوده و این امکان را برای کاربران بخش مالی فراهم می کند تا بر اساس اطلاعات رسید و حواله صادر شده در سیستم انبار اقدام به قیمت گذاری کالاها و تعیین ارزش بهای آنها و همچنین تعیین محل هزینه کالاها را نمایند. لازم به ذکر است که این قیمت گذاری بر اساس میانگین موزون محاسبه می گردد.


ویژگی های سیستم

- تشخیص آنلاین مغایرت ها با سیستم انبار
- دریافت اتوماتیک اطلاعات از سیستم انبار
- امکان تعیین چند کد هزینه برای حواله ها و صدور اتوماتیک اسناد
- و ...


امکانات

- تعريف کاربر و تعيين مجوزهاي استفاده از سيستم
- تعريف نوع و مراکز هزينه هاي مورد استفاده در سيستم
- تعريف فروشندگان
- امکان مشاهده اطلاعات انبارهاي تعريف شده در سيستم انبار
- امکان مشاهده اطلاعات کالاهاي تعريف شده در سيستم انبار
- مشاهده اطلاعات رسيدهاي صادر شده در سيستم انبار
- مشاهده اطلاعات حواله هاي صادر شده در سيستم انبار
- مشخص کردن نوع کالاها بر اساس سرمايه اي و يا مصرفي بودن
- ارزيابي موجودي کالا به روش ميانگين موزون
- تعيين مقدار واقعي موجودي کالا ( انبارگرداني ) بر اساس برگهاي شمارش کالا
- امکان کاهش و يا افزايش موجودي و ريالي کالا
- انتقال انبار به انبار
- رسيد اول دوره بر اساس موجودي و مقادير ريالي کالاها
- اخذ گزارشات متنوع بر اساس اطلاعات ثبت شده در سيستم
- و ...


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23