گفتگوی آنلاین


سيستم صدور چک

سیستم صدور چک جز زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه مالی می باشد. دريافت اطلاعات از سيستم دفترداري و خزانه و صدور اسناد و تعريف چک با اندازه و حالت هاي مختلف از جمله قابليت هاي سيستم صدور چک است.


ویژگی های سیستم

- تعریف ساختار چک ها
- کنترل خزانه
- و ...


امکانات

- تعریف ساختار و اندازه چک
- صدور چک بر اساس اسناد صادره
- لاگ گیری در سیستم
- کنترل چک های صادره و دریافتی
- آلارم های مدیریتی در سیستم
- و ...


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23