گفتگوی آنلاین


کارت هاي هوشمند الکترونیکی

امروزه استفاده از کارت های هوشمند الکترونیکی یک نیاز اساسی در جامعه برای الکترونیکی بودن می باشد که باعث می گردد تا سازمان ها به سمت سازمان الکترونیک حرکت نمایند. این کارت ها انواع مختلفی دارند. از جمله کارت های هوشمند الکترونیکی می توان به کارت های مایفر، کانتک لس و مغناطیسی اشاره نمود. با استفاده از کارت های هوشمند الکترونیکی امکان کنترل هاي مختلف بر اساس فرايندهاي کاري سازمان ها محقق گرديده و کليه عمليات مربوط به کاربران سيستم توسط اين کارتها انجام مي گيرد. از جمله مکانهايي که مي توان از کارت های هوشمند الکترونیکی استفاده کرد، استفاده دانشجويان در دانشگاهها مي باشد. شرکت توسعه گران نرم افزار نیز در کنار فعالیت اصلی خود جهت حل مشکلات مربوط به مشتریان و جهت استفاده از این کارت ها خدمات مختلفی را ارائه می دهد. از جمله خدمات ارائه شده می توان به فروش و توزیع کارت برای دانشجویان در دانشگاه، استفاده از کارت ها به عنوان بلیت الکترونیکی، استفاده از کارت ها در سازمان جهت ورود و خروج، راه اندازی کارت ها در سلف ها و ... اشاره نمود..


ویژگی های سیستم

- امکان کدینگ کارت ها
- امكان استفاده از کارتخوان های قابل حمل
- امکان ارائه خدمات نرم تفزاری بر روی هر یک از کارت ها
- امکان برنامه نویسی بر اساس انواع کار ت ها
- ارائه انواع کارت های مایفر، مغناطیسی، کانتک لس
- و ...