گفتگوی آنلاین


برد هوشمند چند منظوره

برد هوشمند چند منظوره با تلاش محققين شرکت طراحي گرديده است. با استفاده از امکانات اضافه شده به برد چند منظوره امنيت اين بردها افزايش يافته است. بردهای هوشمند چند منظوره در سازمان ثبت مالکیت های صنعتی به ثبت اختراع رسیده و در کیوسک های این شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل استفاده از کیوسک های الکترونیکی در شرایط کاری مختلف این کیوسک ها جوابگوی بسیاری از مشکلاتی بوده است که در برد های قبلی وجود داشت.شماتیک سیستم