گفتگوی آنلاین


مديريت اسنادتنوع و ازدياد شمار مستندات و از همه مهمتر اشتغال بيش از حد فضا توسط اين مستندات باعث شده تا اين نرم افزار طراحي شود . اين نرم افزار با بهره گيري از يک پايگاه داده مناسب و طراحي تحت وب امکان مديريت چندين هزار سند را دارا مي باشد . از امکانات این سیستم می توان به ايجاد شاخه هاي متعدد بصورت عمومي يا خصوصي، نمايش شاخه ها به همراه اسناد بصورت درختي ، تعريف نوع سند با فيلدهاي دلخواه توسط کاربر، امکان تعريف انواع سند براساس نوع سند، اسکن اسناد ، طبقه بندي اسناد ، مشاهده جزئيات سند، جستجو براساس نوع سند اشاره نمود
ویژگی های سیستم

کاملا تحت وب
قابلیت استفاده در چندین لایه
قابلیت استفاده در حجم داده ای و تراکنشی بالاامکانات

1- تعريف کاربران و سطح دسترسي آنها
2- ايجاد شاخه هاي متعدد بصورت عمومي يا خصوصي
3- نمايش شاخه ها به همراه اسناد بصورت درختي
4- تعريف نوع سند با فيلدهاي دلخواه توسط کاربر
5- امکان تعريف انواع سند براساس نوع سند
6- اسکن اسناد
7- طبقه بندي اسناد
8- مشاهده جزئيات سند
9- جستجو براساس نوع سند
10- جستجو با استفاده از خصوصيات موجود سند
11- مشاهده جزئيات نتايج جستجو

شماتیک سیستم
مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Managerنسخه های سیستم


ASD_GR_1.23