گفتگوی آنلاین


مرکز تولید نرم افزار - پویش


این مرکز همگام با مفاهیم جدید ارائه شده در حوزه های ERP ، CRM و SCM ، از فناوریهای نوین برای تولید راهکارهای نرم افزاری استفاده کرده ، بر مکانیزاسیون فرآیندهای کسب و کار با استفاده از بهترین تجربیات صنایع گوناگون تمرکز دارد و با قابلیت متناسب سازی بالا و ایجاد امکان ارائه راهکار به ازای هر صنعت ، محصولات خود را بر اساس تکنولوژی های دات نت ارائه می دهد.