گفتگوی آنلاین


پورتال هوشمند (بهدیس)


پورتال هوشمند (همپا) برای کلیه سازمان ها و شرکت هایی پیاده سازی گردیده است که می خواهند سایت پویایی داشته باشند. با استفاده از این پورتال و ماژول های مختلف تعبیه شده در آن (72 ماژول) مدیران و کاربران سایت می توانند سایت پویا و با تیپ های متفاوت را طراحی نمایند. از مهمترین قابلیت های این پورتال مدیریت و به روز آوری خودکار اطلاعات در سایت بر اساس زمان و مکان می باشد. پورتال قابلیت طراحی فرم های اینترنتی و همچنین سطح بندی سیستم برای استفاده به صورت چند لایه را دارا است. با استفاده از این قابلیت امکان استفاده پورتال برای یک سازمان با چندین شعبه و چندین سایت متفاوت فراهم گردیده است.


قابلیتهای پورتالی توسعه گران نرم افزار آذربایجان


مدیریت ایجاد پورتال و زیر پورتالها به تعداد نا محدود
تعیین سرایند های (Header های) متفاوت بر اساس ساعات خاص شبانه روز
تغییر اتوماتیک Them و سرایند پورتال بر اساس مناسبتهای خاص
مدیریت پویای منوها و صفحات
مدیریت چند زبانه بودن محتوای پورتال با قابلیت ایجاد زبان های مختلف
مدیریت محتوای پورتال به صورت متمرکز بر اساس سطح کاربری مشخص شده

مدیریت فعالیت های زیر پورتال ها بر اساس محتوای وارد شده
مدیریت چیدمان ماژولها به تفکیک هر پورتال
جستجوی هوشمند در محتوای پورتال
راهنمای Online صفحات
مدیریت صفحات مرتبط
تعیین ماژولهای قابل استفاده بر اساس سطح کاربری
مدیریت حجم و نوع فایلهای قابل استفاده در کلیه صفحات پورتال
ایجاد و مدیریت وبلاگ و یا تالار گفتمان به تعداد نا محدود و به تفکیک هر پورتال
شخصی سازی اطلاعات در صفحه شخصی توسط اعضا
مشاهده تازه های اطلاعات توسط اعضا بر اساس اطلاعات شخصی سازی شدهشماتیک سیستم


ماژول های پورتال توسعه گران نرم افزار آذربایجان

ماژول مدیریت پورتال

ایجاد و مدیریت پورتال و زیر پورتال

تعیین سرایند (Header ) پیش فرض نمایشی

تعیین سرایندهای قابل نمایش در ساعات خاصی از شبانه روز

تعیین زبانهای فعال پورتال

تعیین Them نمایشی پرتال

مدیریت چیدمان ماژولها در صفحه اصلی نمایشی پورتال

ماژول مدیریت منوها

ایجاد و مدیریت منوها به تفکیک هر پورتال و زبان

ایجاد منو بر اساس صفحات ایجاد شده توسط فرم ساز ساده

ایجاد منو بر اساس صفحات خارجی

ایجاد منو بر اساس مدیریت داده ها

ایجاد منو بر اساس صفحات آماده ( ماژولها )

امکان ایجاد منو بر اساس منوهای ایجاد شده در سایر پورتالها ( کپی از منوها )

ماژول مدیریت کاربران

ایجاد و مدیریت گروههای کاربری

مدیریت مجوز های استفاده گروههای کاربری از امکانات ماژولهای پورتال

تعیین کاربران هر گروه

ایجاد و مدیریت اطلاعات کاربران

تعیین پورتال های قابل استفاده توسط کاربر

تعیین سطح کاربری، کاربر در هر پورتال

مدیریت مجوز های استفاده از امکانات به تفکیک هر کاربر

مدیریت ماژولهای قابل استفاده به تفکیک هر سطح کاربر

ماژول مدیریت اعضا

ایجاد و مدیریت گروههای اعضا

تعیین قوانین عضویت در پورتال به تفکیک هر گروه

مشاهده و مدیریت اطلاعات اعضای ثبت نامی به تفکیک هر پورتال و بر اساس سطح کاربری

ارسال اتوماتیک کد فعال سازی به اعضا توسط پست الکترونیکی پورتال

امکان غیر فعال سازی اعضا

امکان ارسال مجدد کد فعال سازی به اعضا توسط مدیریت پورتال

مدیریت ماژولهای قابل استفاده اعضا

ماژول مدیریت دستگاههای اجرائی

ایجاد و مدیریت اطلاعات دستگاههای اجرائی

اطلاعات تکمیلی دستگاه ( اهداف، تاریخچه، معرفی و ........ )

مدیریت اطلاعات ساختار تشکیلاتی دستگاه اجرائی

شرح وظایف و متصدیان پست های سازمانی

تعیین نوع نظرسنجی های مربوط به عملکرد دستگاههای اجرائی

مدیریت اطلاعات خدمات ارائه شده توسط دستگاه های اجرائی به ارباب رجوع های سازمان

ماژول مدیریت مناسبت ها

ایجاد و مدیریت اطلاعات تقویم مناسبتها ( رحلت/شهادت، میلاد/ولادت، مناسبتهای دولتی و ..... )

تعیین Them نمایشی به تفکیک هر پورتال وزبان و بر اساس تقویم مناسبت

تعیین Header نمایشی به تفکیک هر پورتال وزبان و بر اساس تقویم مناسبت

تعیین عنوان نمایشیHeader به تفکیک هر پورتال وزبان و بر اساس تقویم مناسبت

ماژول مدیریت فرایندها

مدیریت اطلاعات نوع فرایندها به تفکیک هر ماژول

مدیریت فرایند ها به تفکیک هر نوع فرایند و زیر پورتال

مدیریت شرایط فرایند ها به تفکیک هر فرایند

مدیریت اطلاعات کاربران به تفکیک فرایند

ماژول مدیریت نظرسنجی

مدیریت اطلاعات نوع نظرسنجی به تفکیک زبان و زیر پورتال

تعیین نوع نظرسنجی های خاص بر اساس ماژول خاص

مدیریت اطلاعات سئوالات و گزینه های نظرسنجی

مشاهده نظرات ثبت شده توسط اعضا بر ای محتوای خاص پورتال

مشاهده نظرات ثبت شده توسط بازدید کنندگان مهمانان برای محتوای خاص پورتال

ماژول مدیریت اخبار

مدیریت اطلاعات گروههای خبری

تعیین نحوه تائید اخبار مربوط به گروه خبری ( فرایندی و یا دستی )

مدیریت اطلاعات اخبار به تفکیک زبان و پورتال صادر کننده خبر

فعال سازی ثبت نظرسنجی برای خبر بر اساس نوع نظرسنجی های تعریف شده برای اخبار

فعال سازی ثبت نظردهی برای خبر

امکان انتشار اخبار بر اساس نحوه انتشار تعیین شده برای گروه خبری

مشاهده نظرات ثبت شده برای اخبار از طرف اعضا و یا بازدید کنندگان مهمان

مشاهده نظرسنجی های ثبت شده برای اخبار از طرف اعضا و یا بازدید کنندگان مهمان

مدیریت اطلاعات رویدادهای خبری به تفکیک زبان و پورتال صادر کننده خبر

مدیریت اخبار ویژه و تعیین گروه اعضای مجاز به مشاهده اخبار ویژه

مشاهده مراحل و نحوه تائید خبر

مدیریت اطلاعات تصاویر خبری

ماژول مدیریت اطلاعیه ها

مدیریت اطلاعات گروههای اطلاعیه

تعیین نحوه تائید اطلاعیه مربوط به گروه اطلاعیه ( فرایندی و یا دستی )

مدیریت اطلاعات اطلاعیه به تفکیک زبان و پورتال صادر کننده اطلاعیه

فعال سازی ثبت نظرسنجی برای اطلاعیه بر اساس نوع نظرسنجی های تعریف شده برای اطلاعیه

فعال سازی ثبت نظردهی برای اطلاعیه

امکان انتشار اطلاعیه بر اساس نحوه انتشار تعیین شده برای گروه اطلاعیه

مشاهده نظرات ثبت شده برای اطلاعیه از طرف اعضا و یا بازدید کنندگان مهمان

مشاهده نظرسنجی های ثبت شده برای اطلاعیه از طرف اعضا و یا بازدید کنندگان مهمان

مشاهده مراحل و نحوه تائید اطلاعیه

ماژول مدیریت آگهی ها

مدیریت اطلاعات گروههای آگهی

تعیین نحوه تائید آگهی مربوط به گروه آگهی ( فرایندی و یا دستی )

مدیریت اطلاعات آگهی به تفکیک زبان و پورتال صادر کننده آگهی

فعال سازی ثبت نظرسنجی برای آگهی بر اساس نوع نظرسنجی های تعریف شده برای آگهی

فعال سازی ثبت نظردهی برای آگهی

امکان انتشار آگهی بر اساس نحوه انتشار تعیین شده برای گروه آگهی

مشاهده نظرات ثبت شده برای آگهی از طرف اعضا و یا بازدید کنندگان مهمان

مشاهده نظرسنجی های ثبت شده برای آگهی از طرف اعضا و یا بازدید کنندگان مهمان

مشاهده مراحل و نحوه تائید آگهی

ماژول مدیریت لینکها (پیوندها )

مدیریت اطلاعات گروههای پیوندها

تعیین نحوه تائید پیوند مربوط به گروه پیوند ( فرایندی و یا دستی )

مدیریت اطلاعات پیوند به تفکیک زبان و پورتال صادر کننده پیوند

تعیین نوع نمایشی پیوند ( متن ، تصویر ،متن و تصویر )

ماژول مدیریت قوانین و مقررات

مدیریت اطلاعات گروههای قوانین و مقررات

تعیین نحوه تائید قوانین و مقررات مربوط به گروه قوانین و مقررات ( فرایندی و یا دستی )

مدیریت اطلاعات قوانین و مقررات به تفکیک زبان و پورتال صادر کننده قوانین و مقررات

تعیین پورتالهای نمایش دهنده قوانین و مقررات

فعال سازی ثبت نظرسنجی برای قوانین و مقررات بر اساس نوع نظرسنجی های تعریف شده برای قوانین و مقررات

فعال سازی ثبت نظردهی برای قوانین و مقررات

امکان انتشار قوانین و مقررات بر اساس نحوه انتشار تعیین شده برای گروه قوانین و مقررات

مشاهده نظرات ثبت شده برای قوانین و مقررات از طرف اعضا و یا بازدید کنندگان مهمان

مشاهده نظرسنجی های ثبت شده برای قوانین و مقررات از طرف اعضا و یا بازدید کنندگان مهمان

مشاهده مراحل و نحوه تائید قوانین و مقررات

ماژول مدیریت گالری تصاویر

مدیریت اطلاعات گروههای گالری تصاویر به تفکیک زبان و پورتال

مدیریت تصاویر گالری تصاویر

انتشار تصاویر گالری در پورتال

ماژول مدیریت مناقصات یا مزایده ها

مدیریت اطلاعات گروههای مناقصه یا مزایده

تعیین نحوه تائید مناقصه یا مزایده مربوط به گروه مناقصه یا مزایده ( فرایندی و یا دستی )

مدیریت اطلاعات مناقصه یا مزایده به تفکیک زبان و پورتال صادر کننده مناقصه یا مزایده

امکان انتشار مناقصه یا مزایده بر اساس نحوه انتشار تعیین شده برای گروه مناقصه یا مزایده

امکان عدم انتشار مناقصه یا مزایده در پورتال

مشاهده مراحل و نحوه تائید مناقصه یا مزایده

ماژول مدیریت دفتر تلفن و آدرس

تعریف لیست شماره تلفنها و آدرس های مورد نیاز به تفکیک هر کاربر پورتال

ماژول مدیریت فایلها

مدیریت اطلاعات فایلها به تفکیک پورتال و زبان نمایش

امکان انتشار فایل در پورتال

امکان عدم انتشارفایل در پورتال

مشاهده تعداد دانلود های انجام یافته فایل

ماژول مدیریت پیام روز

مدیریت اطلاعات پیام روز به تفکیک هر پرتال و زبان نمایش

تعیین نوع پیام روز ( سخن روز، پیام تصادفی، پیام روز های خاص )

تعیین نوع نمایش پیام ( متنی، تصویری، متن و تصویر )

انتشار پیام در پورتال

امکان عدم انتشارپیام در پورتال

ماژول RSS

مدیریت اطلاعات RSS بر اساس زبان و زیر پرتال

انتشار اطلاعات در پورتال

عدم انتشار اطلاعات در پورتال

ماژول مدیریت کتابخانه

مدیریت اطلاعات کتابها به تفکیک زبان و پورتال نمایشی

تعیین نوع پیام روز ( سخن روز، پیام تصادفی، پیام روز های خاص )

تعیین تازه های کتب

انتشار کتب جهت نمایش در پورتال

امکان عدم انتشارکتب در پورتال

ماژول مدیریت پرسش و پاسخ

مدیریت اطلاعات گروههای پرسش و پاسخ بر اساس زبان

تعیین نحوه تائید سئوالات ارسالی مربوط به گروه انتخابی ( فرایندی و یا دستی )

امکان ثبت سئوال و پاسخ توسط مدیر پرتال و انتشار جهت نمایش در لیست سئوالات متداول

مشاهده سئوالات ارسالی از طرف اعضا و یا بازدید کنندگان مهمان پورتال

پاسخ گوئی به سئوالات بر اساس گروه انتخابی سئوالات

امکان انتشار سئوالات بر اساس نحوه انتشار تعیین شده برای گروه انتخابی

امکان ارسال پاسخ به پست الکترونیکی ارسال کننده

امکان عدم انتشار سئوال در پورتال

مشاهده مراحل و نحوه تائید انتشار سئوال متداول

ماژول مدیریت آرشیو اسناد

مدیریت گروه آرشیو اسناد

مدیریت فایلها و مطالب آرشیو اسناد

ماژول مدیریت بریده جرائد

مدیریت اطلاعات روزنامه های کشور

مدیریت اطلاعات گروه بریده جرائد بر اساس زبان

مدیریت اطلاعات بریده جرائید به تفکیک پورتال و زبان نمایشی

انتشار بریده جرائد در پرتال

عدم انتشار اطلاعات بریده جرائد در پورتال

ماژول مدیریت صفحات مرتبط

مدیریت گروهبندی صفحات مرتبط بر اساس زبان نمایشی

تعیین صفحات مرتبط با صفحات ایجاد شده بر اساس پورتال و زبان انتخابی

( این صفحات در بخش نمایش اطلاعات براساس گروه انتخابی گروهبندی شده و ارتباط با صفحات برقرار می گردد )

ماژول مدیریت همایش ها و سمینارها

مدیریت اطلاعات گروههای همایشها و سمینارها

تعیین نحوه تائید اخبار مربوط به گروه همایشها و سمینارها ( فرایندی و یا دستی )

مدیریت اطلاعات همایشها و سمینارها به تفکیک زبان و پورتال صادر کننده

امکان انتشار همایشها و سمینارها بر اساس نحوه انتشار تعیین شده برای گروه انتخابی

مشاهده مراحل و نحوه تائید همایشها و سمینارها

ماژول مدیریت مقالات

مدیریت گروهبندی مقالات بر اساس زبان نمایش

مدیریت اطلاعات مقالات بر اساس همایشها و سمینارهای برگزار شده

انتشار مقالات در پورتال

عدم انتشار مقالات در پورتال

ماژول مدیریت تقویم آموزشی

مدیریت گروهبندی موضوعی تقویم آموزشی بر اساس زبان

مدیریت اطلاعات تقویم اموزشی بر اساس زبان نمایشی و پورتال صادر کننده

انتشار اطلاعات تقویم آموزشی جهت نمایش در پورتال

عدم انتشار اطلاعات تقویم آموزشی در پورتال

ماژول مدیریت آزمون

مدیریت گروهبندی موضوعی آزمونها بر اساس زبان

مدیریت اطلاعات آزمونها بر اساس زبان نمایشی و پرتال صادر کننده

انتشار اطلاعات آزمون جهت نمایش در پورتال

عدم انتشار اطلاعات آزمون در پورتال

ماژول مدیریت شکایات

مدیریت گروهبندی موضوعی شکایات بر اساس زبان

ارسال شکایت توسط اعضا و یا بازدید کنندگان بر اساس دسته بندی موضوعی با تعیین نحوه دریافت پاسخ

دریافت کد رهگیری جهت پیگیری نتیجه شکایت ارسالی

مدیریت شکایات رسیده از بخش پورتال بر اساس دستگاه اجرائی

ارجاع شکایت به کارشناس مربوطه جهت پاسخ گویی

پاسخ گوئی به شکایت و تعیین نحوه ارسال پاسخ

ابطال درخواست شکایت رسیده و آرشیو اطلاعات

ماژول مدیریت انتقادات

مدیریت گروهبندی موضوعی پیشنهادات بر اساس زبان

ارسال انتقادات توسط اعضا و یا بازدید کنندگان بر اساس دسته بندی موضوعی با تعیین نحوه دریافت پاسخ

دریافت کد رهگیری جهت پیگیری نتیجه انتقاد ارسالی

مدیریت انتقادات رسیده از بخش پورتال بر اساس دستگاه اجرائی

ارجاع انتقاد به کارشناس مربوطه جهت پاسخ گویی

بررسی انتقاد و آرشیو اطلاعات

ابطال درخواست انتقاد رسیده و آرشیو اطلاعات

ماژول مدیریت پیشنهادات

مدیریت گروهبندی موضوعی پیشنهادات بر اساس زبان

ارسال پیشنهادات توسط اعضا و یا بازدید کنندگان بر اساس دسته بندی موضوعی با تعیین نحوه دریافت پاسخ)

مدیریت پیشنهادات رسیده از بخش پورتال بر اساس دستگاه اجرائی

ارجاع پیشنهاد به کارشناس مربوطه جهت بررسی

بررسی پیشنهاد و آرشیو اطلاعات

ابطال درخواست پیشنهاد رسیده و آرشیو اطلاعات

ماژول مدیریت طرح و پروژه

مدیریت اطلاعات گروههای طرح و پروژه بر اساس زبان نمایش

تعیین نحوه تائید طرح و پروژه مربوط به گروه طرح و پروژه ( فرایندی و یا دستی )

مدیریت اطلاعات طرح و پروژه به تفکیک زبان و پورتال صادر کننده

امکان انتشار طرح و پروژه بر اساس نحوه انتشار تعیین شده برای گروه طرح و پروژه

مشاهده مراحل و نحوه تائیدنمایش طرح و پروژه

عدم انتشار نمایش طرح و پروژه در پورتال

مدیریت اطلاعات دست اندرکاران طرح و پروژه

مدیریت اطلاعات تصاویر طرح و پروژه

ماژول فرم ساز ساده

ایجاد و مدیریت صفحات ایجاد شده بر اساس زبان و پورتال نمایش

امکان Upload تصاویر و استفاده در طراحی فرم ها

طراحی فرم ها با استفاده از Editor پیشرفته

نمایش فرم های طراحی شده در بخش نمایشی پورتال

ماژول کارتابل الکترونیکی

مشاهده اطلاعات رسیده جهت تائید و انتشار در پورتال

امکان تفویض عملیات تائید و انتشار به سایر کاربران پورتال

تائید و انتشار اطلاعات در پورتال

ماژول مدیریت داده ها

ایجاد و مدیریت اطلاعات فرم پیشرفته جهت ورود داده ها بر اساس زبان و پورتال نمایشی

تعیین عناوین ستونهای نمایش اطلاعات

تعیین نوع داده ، گروهبندی، فیلتر و ..... اطلاعات نمایشی

امکان ثبت اطلاعات داده ها به صورت تکی و دستی

امکان Import داده ها از طریق فایل اکسل با قابلیت تنظیم ستونها

نمایش اطلاعات در بخش نمایشی پورتال مربروطه

ماژول مدیریت وبلاگ و یا تالار گفتمان

ایجاد و مدیریت وبلاگ و یا تالار گفتمان بر اساس زبان و پورتال مربوطه به تعداد نامحدود

تعیین قالب و Header وبلاگ و یا تالار گفتمان

ارسال و انتشار مطالب از طریق مدیریت وبلاگ و یا تالار گفتمان

مشاهده مطالب ارسالی از وبلاگ و یا تالار گفتمان جهت تائید و نمایش

مشاهده نظرات ثبت شده برای مطالب ارسالی

تائید نظرات ثبت شده جهت نمایش دربخش نظرات مطالب

مشاهده آخرین مطالب ارسالی در وبلاگ و یا تالار گفتمان

مشاهده آرشیو مطالب بر اساس ماه و سال

مشاهده نظرات ثبت شده برای مطالب توسط اعضا و یا بازدید کنندگان مهمان پورتال

مشاهده وبلاگ و یا تالار گفتمان های مرتبط

ماژول مدیریت صفحات شخصی اعضا

شخصی سازی اطلاعات صفحه شخصی عضو بر اساس اطلاعات تعیین شده توسط مدیریت پورتال

مشاهده تازه های اطلاعات شخصی سازی شده بر اساس پورتال مربوط به عضو

امکان ویرایش اطلاعات شخصی توسط عضو

ماژول بازدیدکنندگان اعضا

تعداد کل بازدید کنندگان

تعداد بازدید کنندگان روز قبل

تعداد بازدید کنندگان حال حاضر

>

طراحی و پیاده سازی پورتال هوشمند (همپا) شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان در

- پورتال استان آذربایجان شرقی http://www.eazportal.ir
- پورتال اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان شرقی http://www.ea-isiri.ir
- پورتال هلدینگ فاتحان عصر تدبیر http://www.Fatehanholding.com
- پورتال توزیع برق خوزستان
- و ...
صورت گرفته است. لازم به ذکر است به دلیل انعطاف پذیری بالا در طراحی پورتال ، قابلیت سفارشی و بومی سازی برای سازمان های مختلف را دارا بوده و همچنین قابلیت استفاده به صورت جزیره ای (بخشی از سیستم ها) و یکپارچه ای را دارند.