گفتگوی آنلاین
سرمایه گذاری

شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان در طی یک دهه فعالیت خود همکاری مشترکی را با سازمان ها و شرکت های مختلف دولتی و خصوصی مانند پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، هلدینگ فاتحان عصر تدبیر و ... داشته است. همچنین سهام چندین شرکت تخصصی که در حوزه فناوری های جدید فعال هستند را خریداری نموده است .پارک علم و فناوریهمکار پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
هلدینگ فاتحان عصر تدبیرهمکار هلدینگ فاتحان عصر تدبیر
شرکت توسعه معادن و فلزات اکسیر خاکسهامدار شرکت توسعه معادن و فلزات اکسیر خاک
شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی آلما هیوا سهامدار شرکت سرمایه گذاری صنایع غذائی آلما هیوا
موسسه پژوهش و فناوری رهاسهامدار موسسه پژوهش و فناوری رها
سهامدار تعاونی هایتکسهامدار تعاونی هایتک
شرکت گسترش و تامین انرژی انصار کوثرسهامدار شرکت گسترش و تامین انرژی انصار کوثر
شرکت توسعه گران فناور صباسهامدار شرکت توسعه گران فناور صبا
شرکت همسفر آذرپیماهمکار شرکت همسفر آذرپیما
شرکت آوای سبز ساوالانهمکار شرکت آوای سبز ساوالان
مهد کودک دیباسهامدار مهد کودک دیبا