گفتگوی آنلاین
نرم افزار هوشمند يکپارچه تدارکاتي (همدم)


نرم افزار یکپارچه تدارکاتی (همیار) یک سیستم یکپارچه تحت وب و شبکه که شامل 16 زیر سیستم می باشد. . این سیستم ابزار قدرتمندي است که انجام کليه امور مربوط به بخش تدارکات شامل انبار، اموال، قرارداد، خريد و مناقصات و امور خدماتي را بصورت اتوماتيک، يکپارچه و مستقل از زمان و مکان شامل ميشود. با سيستم موجود کليه فرآيندهاي کاري در بخش تدارکات از مرحله درخواست تا تحويل از انبار بصورت اتوماتيک، یکپارچه و مستقل از زمان و مکان انجام می گیرد. از اهداف نرم افزار یکپارچه تدارکاتی می توان به موارد زیر اشاره کرد: - حذف چندگانگي اطلاعات در سطح سازمان
- وارد شدن اطلاعات در مرحله اول و گردش آن بصورت الکترونيکي
- ایجاد بانک اطلاعاتی کالا ها، خرید ها، قرارداد ها
- به حداقل رساندن اشتباه در ورود اطلاعات
- بررسی میزان مصرف انرژی و کنترل سوخت خودروها و اطلاعات خودروها
- و ...

از جمله امکانات کلی نرم افزار یکپارچه تدارکاتی:


- وجود امکانات لازم برای کنترل زیر کارتابل های خرید، مدیریتی، تعمیرات ملزومات اداری، حواله، پروژه، مصرف اجناس، اموال و اموال مازاد، تغییر و تحول در اموال و ...
- ثبت اطلاعات پيمانکاران حقيقي و حقوقي و ثبت مجوزهای پیمانکاران و ارزیابی پیمانکاران بر اساس عوامل قابل تعریف در سیستم
- ارسال درخواستها جهت تامين اعتبار به سيستم بودجه
- امکان تبادل اطلاعات با سیستم یکپارچه و هوشمند منابع انسانی (احکام ، تشکیلات و ... )
- امکان صدور برگ انجام معامله برای درخواستهای رسیده از کارتابل تدارکاتی ( خرید، خدمات، پروژه)
- ثبت درخواستهاي تعميرات و ملزومات اداري، هزينه اشتراک مراکز ( هزينه گاز، آب، برق، عوارض نوسازي)، هزينه سوخت خودروهاي شرکت و هزينه هاي تلفن هاي ماهواره اي و بيمه کارگران، درخواست خودرو و ...
- امکان بخش مربوط به کدينگ کالا شامل تعريف کالاها، واحدهاي کالا و گروه بندي کالاها
- و ...
با این سیستم کلیه فرایندهای کاری در بخش تدارکات از مرحله درخواست تا تحویل از انبار بصورت اتوماتیک و هوشمند صورت می گیرد. همچنین در این سیستم با نگاهی به تجارت الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی سیستم به گونه ای طراحی شده است که امکان ارائه این خدمات از طریق اینترنت برای ارباب رجوع و شرکت های همکار فراهم گردیده است. کما اینکه خدمات مناقصات الکترونیکی نیز از این روال تبعیت می کند. کلیه سیستم ها و زیر سیستم های این نرم افزار با همدیگر در تعامل و تبادل اطلاعات بوده و وابستگی پایگاه داده ای جهت یکپارچگی اطلاعات دارند.سیستم کارتابل تدارکاتی

نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکات (همیار) کارتابل تدارکاتی به منظور مکانیزه کردن و پوشش فعالیتهای موجود در مدیریت تدارکات جهت ارائه خدمات به پرسنل سازمان تهیه شده است که شامل چندین زیر کارتابل می باشد که هر کدام بر اساس فرایندهای کاری تعریف شده توسط مدیریت سیستم انجام می گیرند .خروجی هر کارتابل بر اساس ماهیت کاری انجام شده به سیستم مربوطه جهت صدور اسناد مربوطه و یا ادامه فعالیت انتقال می یابد. همچنین نتیجه فعالیتهای انجام یافته بر روی درخواستها از طریق کارتابل تدارکاتی توسط درخواست کنندگان قابل پیگیری و ردیابی می باشد سيستم به منظور سهولت فعاليتهاي کاري شرکت ها و سازمانها بر اساس فرايندهاي کاري تعریف شده و موجود درآنها مي باشد و شامل چندين بخش مجزا مي باشد برخي از قسمتها کارکرد عمومي داشته و توسط کليه پرسنل قابل استفاده مي باشد و ساير قسمتها اختصاصي و بر اساس فرايندهاي کاري قابل استفاده مي باشد. از مزاياي اين سيستم ارتباط با ساير سيستمها و تبادل طلاعات به صورت مکانيزه مي باشدکه اين امر باعث کاهش خطاي ورود اطلاعات در بخشهاي مختلف و توسط کاربران ساير بخشها مي شود از ديگر امکانات اين سيستم امکان رديابي و پيگيري درخواستهاي ثبت شده توسط خود پرسنل که باعث کاهش مراجعين به بخشهاي مربوطه مي گردد . ادامه...سيستم صدور برگ انجام معامله

 سيستم صدور برگ انجام معامله این سیستم امکان صدور برگ انجام معامله برای درخواستهای رسیده از کارتابل تدارکاتی ( خرید، خدمات، پروژه) در سطح استان را فراهم نموده و با ارسال به سیستم بودجه نتیجه درخواست به همراه ردیف های اعتباری چاپ گرفته شده و جهت صدور سند هزینه به واحد مربوطه ارسال می گردد اين ابزار جهت طراحي فرم هاي کاري براي ورود اطلاعات در آنها طراحي گرديده است. باصدور برگ انجام معامله امکان ثبت درخواستهاي واحدهاي درخواست کننده جهت خريد اقلام يا انجام خدمات و صدور برگ انجام معامله بر اساس نوع درخواست را دارا مي باشد. اين سيستم با سيستم بودجه در ارتباط بوده و امکان ارسال درخواستها به آن سيستم رادارا مي باشد.ادامه...


سيستم بودجه(اين سيستم جز سيستم مالي مي باشد)

سيستم بودجه(اين سيستم جز سيستم مالي مي باشد تامين اعتبار درخواستهاي ارسالي از سيستم صدور برگ انجام معامله و سيستم امور خدماتي از محل اعتبارات جاري يا سرماي اي سالانه و تامين اعتبار درخواستهاي شهرستانها و کنترل هزينه هاي ثبت شده شهرستانها از وظايف مهم سامانه بودجه مي باشد اين سيستم در دو سطح کاربران استاني و کاربران شهرستاني تهيه شده است در ورودتوسط کاربر استاني اطلاعات مربوط به کليه شهرستانهاي موجود در سيستم قابل مشاهده خواهد بود و در سطح کاربر شهرستاني اطلاعات مشاهده شده در حد شهرستان کاربرمي باشد .ادامه...سيستم قرارداد

سيستم قرارداد اين سيستم به منظور ثبت اطلاعات درخواستهايي که بر اساس قيمت درخواست جزء معاملات کلي محسوب مي شود طراحي گرديده است درخواستهاي تامين اعتبار شده ارسالي از سامانه بودجه بر اساس قيمت سالانه تعريف شده در کميسيون معاملات توسط سيستم تشخيص داده شده و ثبت مي گردند و اقدامات بعدي توسط کاربران بخش مربوطهصورت مي گيرد همچنين اين سيستم براي واحد هاي موجود در اداره خريد و قرارداد قابل دسترسي مي باشد و کاربران هر واحد فقط درخواستهاي مربوط به واحد خود را که از طريق واحد مديريت .مشخص مي گردد مشاهده کرده و اقدامات لازم را انجام مي دهند ادامه...


سيستم خريد

 سيستم خريد با استفاده از سامانه قرارداد و خرید درخواستهایی که از طریق سامانه بودجه تامین اعتبار شده جهت انجام معامله (بر اساس نوع معامله تشخیص داده شده توسط سیستم از روی قیمت سالانه) ارسال شده اند قابل مشاهده بوده و بر اساس نوع معامله فعالیتهای مربوطه توسط کارشناسان انجام شده و در سیستم ثبت می گردد .لازم به ذکر است که اين سامانه براي واحد هاي موجود در اداره خريد و قرارداد قابل دسترسي مي باشد و کاربران هر واحد فقط درخواستهاي مربوط به واحد خود را که از طريق واحد مديريت مشخص مي گردد مشاهده کرده و اقدامات لازم را انجام مي دهنداين سيستم به منظور ثبت اطلاعات درخواستهايي که بر اساس قيمت درخواست جزء معاملات جزئي محسوب مي شود طراحي گرديده است درخواستهاي تامين اعتبار شده ارسالي از سامانه بودجه بر اساس قيمت سالانه تعريف شده در کميسيون معاملات توسط سيستم تشخيص داده شده و ثبت مي گردند و اقدامات بعدي توسط کاربران بخش مربوطه صورت مي گيرد همچنين اين سيستم براي واحد هاي موجود در اداره خريد و قرارداد قابل دسترسي مي باشد و کاربران هر واحد فقط درخواستهاي مربوط به واحد خود را که از طريق واحد مديريت مشخص مي گردد مشاهده کرده و اقدامات لازم را انجام مي دهند. ادامه...
سيستم مناقصات

 سيستم مناقصات سامانه مناقصات این امکان را برای سازمان فراهم می نماید تا معاملاتی که به صورت عمومی بر گذار می گردند را از این طریق به اطلاع عموم رسانده و در صورت نیازامکان استفاده از اسناد شرکت در معامله را برای اعضای مورد تائید سازمان فراهم نمایند .همچنین این امکان را به پیمانکاران و مشاورین می دهد تا اطلاعات شرکت خود را جهت بررسی به سازمان ارسال نموده و یا نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نماینداين سيستم امکان ثبت نام پيمانکاران با حوزه هاي کاري متفاوت و مشاهده اطلاعات معاملات کلي و جزئي که از سامانه قرارداد و خريد جهت شرکت عموم را فراهم مي نمايد اين سيستم در 2 بخش Control Panel و Inter Face طراحي شده است که بخش Inter Faceتوسط پيمانکاران قابل مشاهده مي باشد و Control Panel مربوط به کاربران شرکت مخابرات مي باشد. ادامه...


سيستم ارزيابي پيمانکاران

 سيستم ارزيابي پيمانکاران ارزیابی پیمانکاران این امکان را به کارشناسان واحد های خرید و قرارداد می دهد تا نتایج ارزیابی های انجام یافته در کمیته های فنی و بازرگانی بر روی پیمانکاران و مشاورین را مشاهده و نسبت به ادامه همکاری تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند همجنین این امکان را به واحد های درگیر با پیمانکار می دهد تا عملکرد پیمانکار را به صورت پروژه ای و یا ماهیانه ارزیابی نمایند اين سيستم امکان ارزيابي پيمانکاران شرکت کننده در منافصات دو مرحله اي ثبت شده در سامانه قرارداد را بر اساس عوامل ارزيابي تعييين شده براي هر مناقصه فراهم مي نمايد همچنين امکان ارزيابي عملکرد واحدهاي درخواست کننده درگير در مناقصه را بر اساس عوامل ارزيابي عملکرد مناقصات از طريق سیستم کارتابل فراهم مي نمايد این سامانه با سیستم خرید، قرارداد و مناقصات طراحی شده در شرکت در ارتباط می باشد. ادامه...

سيستم امور خدمات

 سيستم مناقصات اين سيستم به منظورقیمت گذاری درخواستهای تعمیرات ارسالی و ارسال به سیستم بودجه جهت تامین اعتبار مورد استفاده قرار می گرد .همچنین این سیستم این امکان را به کاربران استانی و شهرستانی می دهد تا هزينه اشتراک گاز، برق،آبو عوارض نوسازی را به همراه مدارک پیوستی در سیستم ثبت کرده و بر اساس این اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم می نماید تا انواع گزارشات حاملهای انرژی را در خصوص هزینه های صورت گرفته در مراکز اخذ نمایند اين سيستم به منظور ثبت درخواستهاي تعميرات و ملزومات اداري ، هزينه اشتراک مراکز ( هزينه گاز، آب، برق، عوارض نوسازي)، هزينه سوخت خودروهاي شرکت و هزينه هاي تلفن هاي ماهواره اي و بيمه کارگران، درخواست خودرو و .. مورد استفاده قرار ميگيرد . ادامه...


سيستم انبار

  سيستم انبار با استفاده از سيستم انبار کليه اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها از انبار سازمان ها، شرکت ها و ... که بر اساس فعالیتهای واحدهای مختلف صورت می گیرد ثبت ميگردد. همچنین موجودی کالاها به تفکیک هر واحد قابل دسترسی بوده و این امکان را به پرسنل شرکت می دهد که در هر لحظه موجودی کالاهای واحد خود را مشاهده و نسبت به صدور درخواست های حواله و یا خرید اقدام نمایند. این زیرسیستم با سیستم گزارش مصرف در تبادل و تعامل اطلاعات می باشد. ادامه...


سیستم گزارش مصرف

 سیستم گزارش مصرف با استفاده از سيستم گزارش مصرف محل مصرف کالاهایی که از طریق حواله به پرسنل تحویل داده شده است مشخص شده و در صورت عدم استفاده بایستی گزارش عدم مصرف صادر گردد. در صورت عدم ارائه گزارش مصرف و یا عدم مصرف، امکان استفاده از کالاهای انبار مربوطه از کاربر سلب می گردد. با استفاده از اين سيستم کليه اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها از انبار هاي شرکت يا سازمان ثبت ميگردد. سيستم قابلیت اخذ درخواستهاي تاييد شده از سيستم دبيرخانه را داشته و بر اساس موجودي سيستم و موجودي واحد به کاربر امکان صادر کردن حواله و يا رسيد را مي دهد. ادامه...


سيستم اموال

 سيستم اموال سيستم اموال امکان ثبت و نگهداري اطلاعات اموال پرسنل شرکت یا سازمان و واحدهاي تابعه را فراهم نموده، همچنين امکان تغيير و تحول اموال را بين پرسنل و ثبت سابقه اموال تغيير و تحول داده شده را فراهم مي نمايد. اين سيستم در دو سطح استاني و شهرستاني تهيه گرديده است و اين امکان را به کاربران شهرستاني مي دهد تا اطلاعات اموال شهرستان خود را ثبت نمايند. لازم به ذکر است که اطلاعات وارد شده توسط کاربر شهرستاني بايستي توسط واحد استاني تاييد گردند. این سیستم با سیستم اموال مازاد در تبادل و تعامل اطلاعات می باشد. ادامه...


سيستم اموال مازاد

 سيستم اموال مازاد با استفاده از سیستم اموال مازاد، اموالی که به نام کاربر ثبت شده اند ولی بلااستفاده می باشند مشخص شده و با صدور سند اموال مازاد از لیست اموال پرسنل حذف و مجددا به انبار بازگردانده می شود. این سیستم در دو سطح استانی و شهرستانی تهیه گردیده است. این سیستم با سیستم اموال در تبادل و تعامل اطلاعات می باشد. ادامه...


سیستم مدیریت مصرف انرژی

  سیستم مدیریت مصرف انرژی يکي ديگر از محصولات شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان در زمينه مديريت، نرم افزار مدیریت و آنالیز مصرف انرژی می باشد. نرم افزار هوشمند مدیریت مصرف انرژی قابلیت آنالیز و تحلیل میزان مصرف انرژی در سازمان و شهرستان های تابعه را داشته، می تواند بر اساس گزارشات مختلف میزان مصرف انرژی در سازمان را مدیریت نماید. این سیستم باعث صرفه جویی و کنترل هزینه های ناشی از انرژی (آب، برق و گاز) می شود. ادامه...


سيستم کارتريج

 سيستم کارتريج با استفاده از اين سيستم ميزان شارژ کارتريج ها در سازمان مشخص گرديده و همچنين ميزان تعمييرات انجام شده بر روي هر کارتريج و علت آن مشخص مي گردد. ادامه...


سیستم پرداخت های غیر پرسنلی

 سیستم پرداخت های غیر پرسنلی سیستم پرداختی های غیر پرسنلی این امکان را به کاربران مالی می دهد تا بر اساس قرارداد منعقده در واحد قرارداد و صورت وضعیت های تائید شده، سند پرداخت مالی را تهیه و با اعمال کسورات مربوطه بعد از طی مراحل تائید جهت پرداخت به ارسال گردد. ادامه...


سیستم مناقصات الکترونیکی

 سیستم مناقصات الکترونیکی اين سيستم امکان ثبت نام پيمانکاران با حوزه هاي کاري متفاوت و مشاهده اطلاعات معاملات کلي و جزئي که از سامانه قرارداد و خريد جهت شرکت عموم را فراهم مي نمايد. اين سيستم در 2 بخش Control Panel و Inter Face طراحي شده است که بخش Inter Face توسط پيمانکاران قابل مشاهده مي باشد و Control Panel مربوط به کاربران سازمان مي باشد. ادامه...