معرفی مدیران ارشد

جعفر تنها مدیر عامل
تحصیلات

دکتری کامپیوتر دانشگاه آمستردام هلند
فوق لیسانس علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
لیسانس علوم کامپیوتر دانشگاه امیر کبیر

افتخارات

عضو انجمن مخترعین کشور
نفر اول مسابقات ریاضی در سطح استان آذربایجان شرقی
نفر سیزدهم مسابقات ریاضی در سطح کشور


هدف

تلاش در جهت گسترش فناوري اطلاعات در جمهوري اسلامي ايران

تاريخچه شغلي :

مسئول Main Frame دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير 78-75
مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت توسعه گران نرم افزار آذربايجان ادامه دارد-82
تحليل گر سيستم شرکت خدمات انفورماتيک (شرکت داده ورزي سداد) 81-80
سرپرست مرکز آمار ، اطلاعات و انفورماتيک دانشگاه آزاد بناب 82-81
سرپرست دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد بناب 82-81
مديرگروه کامپيوتر دانشگاه آزاد بناب 82-81
مسئول راه اندازي رشته علوم کامپيوتر دانشگاه پيام نور 82-81
نماينده گروه در منطقه 2 دانشگاه پيام نور 84-82
عضو گروه آموزش الکترونيکي پژوهشکده آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور 84-83
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران 88-ادامه دارد

تحصيلات :

دکتري علوم کامپيوتر دانشگاه آمستردام هلند
فوق ليسانس علوم کامپيوتر دانشگاه اميرکبير 88 81
ليسانس علوم کامپيوتر دانشگاه اميرکبير 78
ديپلم رياضي و فيزيک دبيرستان شهيد باقري بناب 73

گواهينامه ها :

عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور تهران

افتخارات :

1- عضو انجمن مخترعين کشور
2- نفر اول مسابقات رياضي در سطح استان آذربايجان شرقي
3- نفر سيزدهم مسابقات رياضي در سطح کشوري

مقالات و طرحهاي تحقيقاتي :

ارائه مقاله Analog Fault Detection Using RBF NeuralNetworks در کنفرانس خارجي 2005
مقاله بررسي زير ساختهاي لازم براي تجارت الکترونيکي و معماري آن در کنفرانس اروميه 82
مقاله طراحي آزمون يک سيستم آموزشي هوشمند (بيستمين گردهمائي روساي مراکز) 84
مقاله بررسي زيرساخت هاي لازم براي فناوري اطلاعات و کاربردهاي آن (بيستمين گردهمائي روساي مراکز) 84
مقاله بررسي زير ساختهاي لازم براي مراکز آموزش الکترونيکي و ارائه يک طرح عملي براي آن در ايران (مجله پيک نور علوم انساني) 85
طرح پژوهشي بررسي زيرساختهاي لازم براي تجارت ديجيتال و ارائه طرحي در ايران (فاز دوم طرح در حال انجام است) 85
توليد محتواي آموزشي قابل ارائه در وب براي درس اصول کامپيوتر 1 (فاز اول به اتمام رسيده) 86

مهارت ها :

تاليف کتاب اصول کامپيوتر 1 براي علوم کامپيوتر 83
تاليف کتاب مباني کامپيوتر براي مهندسي کامپيوتر 84
تاليف کتاب آزمايشگاه سيستم عامل 85
تاليف کتاب طراحي الگوريتم ها 85
تاليف کتاب نظريه زبانها و ماشين 85
مهندسي نرم افزار و طراحي سيستم هاي کاربردي RUP - UML 87
تهيه مستندات فني ، نوشتن RFP، نوشتن پيشنهادات فني و تجاري Proposal، نوشتن قراردادهاي فني، تهيه ارائه هاي فني و تجاري Presentation نوشتن مستندات فني و تجاريمدیران


مقالات ، یادداشت‌ها و اخبار مرتبط