مدیریت عملکرد

شرکت توسعه گران نرم افزار آذربايجان در طی یک ده فعالیت خود پروژه های مختلفی را اجرا و در اختیار مشتریان خود قرار داده است. با تلاش های همکاران شرکت همچون سال های گذشته امسال نیز پروژه های مختلفی اجرا و در اختیار مشتریان قرار گرفته است. آخرین پروژه های که در سال 92 توسط واحد های مختلف اجرا گردیده می توان به موارد ذیل اشاره نمود : 

مقالات ، یادداشت‌ها و اخبار مرتبط